Logističke usluge

Usluge u carinskom skladištu

PHOENIX Pharma ima jedno od najmodernijih skladišta smeštenih u industrijskoj zoni Bijeljine I Sarajeva.

Skladište ima kapacitet od 1.440 paleta u temperaturnom režimu  (15 ° C do 25 ° C) i 95 paleta u hladnom režimu  temperature (2 ° C do 8 ° C).

Verujemo da će naše visokotehnološko skladište ispunjava sva očekivanja farmaceutske industrije.

• Potpuno usklađeno sa zahtevima DDP-a u svim temperaturnim zonama

• Nova i moderna tehnologija u skladištu

• Najviši standardi kvaliteta 

• Odlična lokacija,

Usluge koje stvaraju dodatnu vrijednost

PHOENIX Pharma BIH organizuje i primenjuje postupak obeležavanja proizvoda u dva potpuno opremljena objekta, u skladu sa svim zakonskim zahtevima, uključujući smernice za dobru distribuciju i dobru proizvodnu praksu. Prostor posebno dizajniran za ovu vrstu usluge, kao i oprema koja se koristi u procesu, odobreni su kvalitetom i kvalifikovani u skladu sa važećim smernicama. Čitav postupak se odvija pod kontrolom odgovornih lica u skladu sa utvrđenim procedurama prema kojima se svi naši zaposleni koji su deo tog procesa kontinuirano obučavaju.

Vaš kontakt info(at)phoenix.ba