Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Pristup tržištu

Naš glavni fokus je dizajn, razvoj i primjena aktivnosti koje omogućavaju EL Pharmi da osigura  optimalnu cijenu i nadoknadu i ostvari maksimalan komercijalni potencijal proizvoda na tržištu.

Pokretanje i vođenje procesa lansiranja novih proizvoda.

Osiguravamo  relevantne informacije u vezi  nivoa cijena (uključujući scenarije određivanja cijena) i potencijalnim rizicima tokom procesa planiranja.

Pružamo  podršku pri komunikaciji sa zainteresovanim stranama - Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo trgovine, Nacionalni fond zdravstvenog osiguranja.

Pružamo podršku u vezi pitanja cijena i nadoknade (P&R), reforme zdravstvene zaštite, zdravstvene ekonomije  (HE).

Obezbjeđujemo najbolje moguće uslove za cijene i povraćaj troškova (P&R).

Pripremamo sve  dokumente  neophodne  za podnošenje cijena i nadoknade  troškova, pregovore i sporazume o ulasku (MEA).

Naučna saradnja u okviru  mapiranja  KOL-a i zainteresovanih strana; iniciranje i održavanje bliskih profesionalnih odnosa sa KOL-ima i relevantnim zainteresovanim stranama.

Prilagođavanje globalnih procedura lokalnim pravilima s obzirom na cijene, u skladu sa lokalnim zahtjevima i propisima.

 

 

Vaš kontakt info(at)phoenix.ba