Naša grupa

O PHOENIX grupi

PHOENIX grupa je vodeća evropska veleprodaja farmaceutskih proizvoda. Aktivna u 27 zemalja, kompanija pruža jedinstvenu geografsku pokrivenost širom Evrope, pružajući vitalni doprinos sveobuhvatnoj  službi zdravstvenih sistema u zemljama  u kojima je prisutna s preko 39.000 zaposlenih. Svojom vizijom da bude najbolji integrisani davalac  zdravstvenih usluga u Evropi, PHOENIX grupa aktivno učestvuje u čitavom  lancu snabdjevanja farmaceutskim proizvodima, između proizvođača i pacijenata. Apotekama, privatnim lekarima, bolnicama, fondovima zdravstvenog osiguranja i pacijentima širom Evrope svakodnevno osigurava kontinuitet u isporuci i dostupnosti medicinskih proizvoda, gdje god i kad god su najpotrebniji.

 

PHOENIX grupa u brojkama:

  • 161 distributivni centar u 27 zemalja
  • Tržišni lider u veleprodaji lijekova u 13 evropskih zemalja
  • Više od 60.000 veleprodajnih kupaca širom Evrope 
  • Oko 2.700 vlastitih apoteka u 15 zemalja
  • Dostupnost od preko 140.000 proizvoda u asortimanu
  • Oko 39,000 zaposlenix

Više o PHOENIX grupi www.phoenixgroup.eu