Imprint

PHOENIX Pharma d.o.o.
Registrovano sjedište 
Regionalni Centar Bijeljina
Donja Ljeljenča 015b 
76 300 Bijeljina, BiH 
e-mail: info(at)phoenix.ba

JIB: 400375940003 
MBS:  1-4120