Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Marketing i prodajne aktivnosti

Razvoj i izgradnja poslovanja našeg partnera je naš posao. EL Pharma  zastupa, marketinčki I prodajno,  farmaceutske kompanije i proizvođače u skladu sa njihovim potrebama, na profesionalan, usklađen i kompetentan način.

U našem timu rade menadžeri orijentisani na rezultate,   sa velikim  iskustvom u radu i poznavanjem zdravstvenog okruženja naše zemlje. Timski orijentisan pristup poslovanju sa postojećim internim timovima dokazao je sposobnost rasta prodaje iz godine u godinu, kao i brzog i efikasnog reagovanja na bilo koji marketinški izazov.

Ponosni smo na činjenicu da je EL Pharma prepoznata kao centar izvrsnosti u PHOENIX grupi.

Kao iskusni marketinški resurs koji osigurava  sveobuhvatnu uslugu, poslujemo kroz robustan okvir usklađenosti, zasnovan na relevantnim zakonima i propisima. Postojeći standardi i politike PHOENIX grupe savršeno su usklađeni sa zahtjevima i procedurama naših partnera.

Integrirano rješenje za ispunjenje očekivanja od 360 ° i uspostavljena profesionalna veza sa zdravstvenim profesionalcima su ključni  pokretači uspjeha i razlog zašto naši partneri ostaju sa nama godinama.

Marketing usluge

Marketinška strategija i planiranje

Marketing i istraživanje tržišta

Marketing i upravljanje proizvodima

KOL menadžment (organizacija okruglih stolova, edukativni seminari, konferencije)

Reklamna kampanja

Digitalni marketing

Strategija promocije

 

Prodaja i aktivnosti na terenu

Marketinška strategija i planiranje

Account management

Projektni menadžment

Trade marketinška strategija

Asoriman i upravljanje kategorijama

Upravljanje, podučavanje i praćenje i optimizacija efikasnosti prodajnih aktivnosti

Cjelokupno upravljanje odnosima sa klijentima je važan alat koji omogućava bolje upravljanje  interakcijama sa zdravstvenim profesionalcima, analizu učinaka (kako prodajnih tako i medicinskih), sprovođenje digitalnih kampanja, organizovanje digitalne promocije i online događaja (okrugli stolovi, vebinari, paneli).

Vaš kontakt info(at)phoenix.ba