Štampa
Naziv pravnog lica: PHOENIX Pharma d.o.o. 
Skraćeni naziv: PHOENIX DOO
Sjedište:

Stefana Dečanskog bb,

76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina

Generalni direktor: Zoran Lalić
PIB: 400375940003
JIB: 4400375940003
Matični broj: 1891022
Predsjednik Upravnog odbora: Tom Živanović
Predsjednik Nadzornog odbora: Oliver Windholz