Štampa

Sales team

 

Zadatak terenskih saradnika je da kroz posjete apotekama i svakodnevnu komunikaciju s kupcima, kreiraju zajednički uspjeh i ostvarenje planiranih rezultata. Oni kontinuirano prate sve promjene na tržištu, novine u farmaceutskom poslovanju, pružaju podršku novootvorenim apotekama, učestvuju na stručnim skupovima i daju svoj doprinos razvoju apotekarskog biznisa.

Istovremeno, tim terenskih saradnika je i stalna podrška pri uvođenju novih usluga za apoteke (WEB Shop, Telemarketing, BETTY, Phabis).