Štampa

Key Account Team

Naš Key Account tim pruža snažnu podršku drugim članovima komercijalnog tima. Sarađuje s ključnim kupcima i dobavljačima i učestvuje u realizaciji Telemarketing i BETTY aktivnosti.